Stichting dEVENTer heeft een culturele ANBI status.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Ten behoeve van deze status is onderstaande informatie verplicht te publiceren.

Naam: Stichting dEVENTer
Inschrijving KvK: 75386305
RSIN: 860262613

Contactgegevens:
Brink 89, 7411 BX Deventer
info@eventsdeventer.nl – tel: 0570-74 50 30.

Statutaire doelstelling:
Het doel van de Stichting dEVENTer is het bouwen aan de positie van Deventer als prominente evenementenstad, één en ander in de breedste zin van het woord.

Directie en Raad van Toezicht:
Stichting dEVENTer werkt met het  Raad van Toezicht model en één directeur-bestuurder. De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is alsvolgt:

  • Hr. H. (Haico) Meijerink (Voorzitter)
  • Mw. M. (Marieke) Langenberg
  • Hr. T. (Timo) Kos
  • Mw. P. (Priscilla) Fürrer

Beloningsbeleid:
De werknemers van stichting dEVENTer worden beloond conform een eigen Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR).
Er is sprake van een WNT-bestuurder in de vorm van een directeur-bestuurder.

Het beloningsbeleid voor Stichting dEVENTer (inclusief de uitvoerende partijen zoals artiesten en professionals / ZZP’ers tijdens de evenementen) treft u hier aan. Dit beleid is, als bijlage, onderdeel van de AVR van Stichting dEVENTer en is daarmee onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole en het bestuursverslag.


De Raad van Toezicht is onbezoldigd en leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Het meerjaren beleidsplan vindt u hier.

Het publicatieformulier ANBI met uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording vindt u hier.